publikoval admin , pondelok, 11/02/2019 - 09:27
deň otvorených dverí

Dni otvorených dverí 

 

škola

          

Milí deviataci,

                  Stredná odborná škola, Ostrovského 1 v Košiciach  ponúka záujemcom o štúdium možnosť  prehliadky našej modernej školy za plnej prevádzky. V školskom roku 2019/2020 ponúkame  k štúdiu atraktívne, na pracovnom trhu žiadané študijné odbory:

 

2561 M informačné a sieťové technológie    

3918 M technické lýceum – inteligentné systémy

2682 K mechanik počítačových sietí              

3918 M technické lýceum –  realitné maklérstvo

3447 K grafik digitálnych médií                      

3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení

 

Dávame vám do pozornosti náš nový študijný odbor:

2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti (pomaturitné štúdium pre absolventov SŠ)

 

ZÁROVEŇ SI DOVOĽUJEME POZVAŤ VÁS NA

 

„2. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ SOŠ, Ostrovského 1 v Košiciach“ ,

ktorý sa uskutoční dňa 27.2.2019 v čase od 8,30 – 14,00 hod.