ERASMUS+ - Informačné technológie a počítačová grafika bez hraníc

publikoval admin , streda, 10/12/2014 - 21:18
Výzva: 2014 KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov; číslo zmluvy2014-1-SK01-KA102-000175. Žiaci 4. ročníka študijných odborov informačné a sieťové technológie (15 žiakov) a grafik digitálnych technológií (15 žiakov) sa zúčastnili zahraničnej odbornej stáže v Miláne (Taliansko).

Mobilita Leonardo daVinci - Remeslo, ktoré nepozná hranice

publikoval admin , piatok, 25/11/2011 - 20:46
Mobilita Leonardo daVinci v rámci Programu celoživotného vzdelávania – číslo zmluvy 11321 1168. Žiaci 4. ročníka študijných odborov umeleckoremeselné spracúvanie dreva a kovov sa zúčastnili odbornej zahraničnej stáže v Budapešti(Maďarsko) – 11 žiakov – v termíne od 6. do 23. novembra 2011.