publikoval admin , piatok, 22/04/2022 - 08:08

Prijímacie skúšky z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

1. termín - 2. máj 2022 (pondelok)

2. termín - 9. máj 2022 (pondelok)

Počet prihlásených uchádzačov 538 (povolený počet prijatých 190).

Pozvánky na prijímacie skúšky boli odoslané 21. apríla 2022 cez informačný systém zákadnej školy EduPage, prípadne prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

V pozvánke je uvedený osobný identifikačný kód uchádzača a časový harmonogram priebehu prijímacích skúšok.

Uchádzači, ktorí si podali 2. prihlášky na vzdelávanie v 2 rôznych študijných odboroch v našej škole, budú konať prijímacie skúšky len raz v 1. termíne 2. mája 2022. Výsledné bodové hodnotenie prijímacích skúšok bude použité pri určení poradia v obidvoch študijných odboroch. 

Podrobné informácie o priebehu prijímacej skúšky si môžete pozrieť tu.