publikoval admin , streda, 30/08/2023 - 11:14

Príchod žiakov do školského internátu dňa 3.septembra 2023  (nedeľa) je organizovaný nasledovne:

 

1.ročník  -           nástup do ŠI  v čase od 16:00 do 17:30 hod.

2., 3., 4. ročník - nástup do ŠI v čase od 17:30 do 20:30 hod.

  1. Zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak predkladá pri nástupe žiaka do školského internátu „Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“  a „Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia“
  2. Vstup do školského internátu (na jednotlivé oddelenia) je povolený len žiakom.
  3. Stravovanie v školskej jedálni začína obedom 4.9.2023 (pondelok).