publikoval admin , utorok, 30/08/2022 - 10:00

Príchod žiakov do školského internátu dňa 4.septembra 2022  (nedeľa) je organizovaný nasledovne:

 

1.ročník  -           nástup do ŠI  v čase od 16:00 do 17:30 hod.

2., 3., 4. ročník - nástup do ŠI v čase od 17:30 do 20:30 hod.

 

  1. Zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak predkladá pri nástupe žiaka do školského internátu ako aj po každom prerušení dochádzky do školského internátu v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (príloha č.1).
  2. Zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak predkladá pri nástupe žiaka do školského internátu „Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“ (príloha č.2)
  3. Vstup do školského internátu (na jednotlivé oddelenia) je povolený len žiakom.
  4. Stravovanie v školskej jedálni začína obedom 5.9.2022 (pondelok).