publikoval admin , štvrtok, 03/06/2021 - 08:47

Riaditeľka Strednej odbornej školy informačných technológií, Ostrovského 1 v Košiciach, po prerokovaní v Pedagogickej rade školy oznamuje, že II. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022 sa neuskutoční z dôvodu úplného obsadenia plánovaného počtu prijatých žiakov.