SOŠ logoUčivo pre žiakov, šk.r. 2016/2017

(SOŠ Ostrovského 1, Košice; posledná aktualizácia: 23. 02. 2017
portfolio autora; školský kalendár; učivo 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016)

SPRACOVANIE SEKVENCIÍ (1. ročník - GDM) flash

Obsah učiva:
1. Základné práce s programom na tvorbu sekvencií (Adobe Flash)
2. Základy vektorového kreslenia v programe (Adobe Flash)
3. Základné prvky pre animáciu (Adobe Flash)

Učebné texty:
Témy na 1. písomku
Témy na 2. písomku
Teória počítačovej grafiky- stručný prehľad
• Bézierové krivky - prezentácia - 566 KB .pdf
• Flash príručka (základná verzia)- 440 KB .pdf
• Flash príručka (rozsiahlejšia verzia)- 827 KB .pdf
• Zbierka učebných textov - webtutorials.sk
info Infografika učiva - odbor GDM, pc grafika
• Dobrovoľné zadanie (pre 3 žiakov) - bludisko1, bludisko2, bludisko3
Domáce zadanie - pdf

Užitočné odkazy:
http://www.adobe.com/software/flash/about/ - kontrola Flash verzie prehrávača v prehliadači
http://www.thefwa.com/ - výber najlepších (nie len) Flash stránok
http://www.synfig.org - zadarmo poskytovaný program podobný Flash (tvorba 2D animácií)
http://helpx.adobe.com/cz/flash/topics.html - oficiálna nápoveda ku progamu

SPRACOVANIE SEKVENCIÍ (2. ročník - GDM) blender

Obsah učiva:
1. Komplexnejšie animácie (Adobe Flash)
2. Animácia textu (Adobe Flash)
3. Základy ActionScriptu (Adobe Flash)
4. Aplikácie ActionScript – pokročilejšie vlastnosti (Adobe Flash)

Učebné texty:
Teória počítačovej grafiky- stručný prehľad
• Flash príručka (základná verzia)- 440 KB .pdf
• Flash príručka (rozsiahlejšia verzia)- 827 KB .pdf
• Flash banner; princípy, rady - 343 KB .pdf
• Zoznam prebratých kódov ActionScript 3.0- .pdf
• Externý text - návod
• Analýza funkcie IF s použitím premennej typu Boolean - .png
• Zbierka učebných textov - webtutorials.sk
info Infografika učiva - odbor GDM, pc grafika

Užitočné odkazy:
http://www.adobe.com/software/flash/about/ - kontrola Flash verzie prehrávača v prehliadači
http://www.thefwa.com - výber najlepších (nie len) Flash stránok
http://flashjournalism.com/... - návody na ActionScript 3.0
http://www.danfergusdesign.com/classfiles/generalreference.php - návody na ActionScript 3.0
http://www.noupe.com - výber zaujímavých Flash ActionScript 3 tutoriálov
http://www.synfig.org - zadarmo poskytovaný program podobný Flash (tvorba 2D animácií)

http://helpx.adobe.com/cz/flash/topics.html - oficiálna nápoveda ku progamu

MULTIMEDIÁLNA TVORBA (2. ročník - RT) flash

Obsah učiva:
1. Základy tvorby webstránky (HTML5, CSS3)
2. Elektronické publikovanie (Drupal)

Učebné texty:
• Témy a otázky na učenie- pdf
• Prezentácie - 01, 02
• Výučbový kurz W3schools

Užitočné odkazy:
http://www.itnetwork.cz/html-css - návody html a css
http://learnlayout.com/ - prehľadný návod pre základy css
http://www.dasplankton.de/ContrastA - nástroj na miešanie farieb textu a pozadia
http://colorschemedesigner.com - miešanie a výber farieb do stránky
http://css3generator.com - generátor CSS3 efektov
http://www.css3maker.com - tvorba CSS3 efektov
http://border-radius.com - css efekt oblých rohov
http://csstypeset.com - náhľad fontov pre webstránky

SPRACOVANIE SEKVENCIÍ (3. ročník - GDM) blender

Obsah učiva:
1. Teória 3D počítačovej grafiky
2. Základné práce s programom na tvorbu 3D grafiky (Blender)
3. Pokročilejšie techniky modelovania (Blender)
4. Simulácie častíc, oblečenia, tekutín... (Blender)

Učebné texty:
• Teória 3D počítačovej grafiky: 1.časť - 815 KB .pdf
• Teória 3D počítačovej grafiky: 2.časť - 771 KB .pdf
• Teória 3D počítačovej grafiky: 3.časť - 616 KB .pdf
Video návody v slovenčine
• Zbierka návodov na Blender z oficiálnej stránky v angličtine
• Klávesové skratky v infografike
• Vizuálny prehľad základnych nastavení pri tvorbe - pdf

• Výstupy z vyučovacích hodín z časti modelovanie (neaktualizované) - png
• Výstupy z vyučovacích hodín z časti simulácie (doplnené bude neskôr)

• Samoštúdium k zadaniu z Low Poly modelovania:
- starší, veľmi prehľadý návod, pozor! používa nastavenie materiálov a farieb v starom engine (tzv. Blender Render)
- návod č. 2

- inšpirácie

Projekt - zadanie z Low Poly modelovania krajinky pre III.E - .pdf
Dobrovoľná domáca úloha
- Low Poly planétka .pdf
Projekt -
modelovanie detailného objektu .pdf
Projekt
- 3D text .pdf

Užitočné odkazy:
http://www.blender.org - oficiálna stránka programu Blender
http://www.blendernation.com - súhrnné novinky
http://www.blenderguru.com - kvalitné video návody na Blender
http://www.creativeshrimp.com/ - blog veľmi zaujímavých, kreatívnych návodov
http://www.blenderdiplom.com - video návody na Blender
http://www.blenderpedia.com - kvalitné návody na Blender
http://www.blendernerd.com - pokročilejšie video návody na Blender
http://www.pixologic.com/sculptris - malý a jednoduchý 3D program zadarmo
http://www.makehuman.org - open-source nástroj na tvorbu 3D postáv

http://www.openfootage.net/ - HDR panorámy, textúry a iné zdroje pre počítačovú grafiku
http://www.hdrlabs.com/sibl/archive.html - HDR mapy
http://dma.manujarvinen.com/ - zopár jednoduchých ale efektných inšpirácií
http://blenderaid.com/ - zdroje, rady a odkazy

SPRACOVANIE OBRAZU A TEXTU (4. ročník - GDM) sot

Obsah učiva:
1. opakovanie teórie
2. webová grafika
3. pokročílé techniky
4. automatické funkcie
5. predtlačová príprava - prepress

Učebné texty:
Teória počítačovej grafiky- stručný prehľad
• Témy k zadaniu z opakovania:
rastrová a vektoráva grafika, grafické súborové formáty, rozlíšenie, ppi, reálne rozmery, bitová hĺbka.

info Infografika učiva - odbor GDM, pc grafika
Photoshop Etiquette

Užitočné odkazy:
http://www.photoshoplady.com/ - profesionálne návody na Photoshop
http://vectips.com/ - profesionálne návody na vektorovú grafiku

APLIKOVANÁ INFORMATIKA (4. ročník - GDM) flash

Obsah učiva:
1. úvod do redakčných systémov (RD)
2. inštalácia RD (Drupal)
3. výstavba základnej webovej stránky
4. pokročílé nastavenie a administrácia obsahu
5. menu, bloky a ďalšie prvky webstránky

Učebné texty:
• Témy a otázky na učenie - pdf
• Slovenská komunita - https://www.drupal.sk/prirucky
Schéma komunikácie server-klient

Užitočné odkazy:
drupal.sk

drupal.org