publikoval admin , pondelok, 22/01/2018 - 08:29
Darujte 2% zo svojej dane nášmu Združeniu a podporíte výchovno-vzdelávací proces našej školy

Rodičovské združenie  pri Strednej odbornej škole, Ostrovského 1, Košice, IČO: 17319617/1261

Darujte 2% zo svojej dane nášmu Združeniu a podporíte výchovno-vzdlávací proces našej školy

 

Vážení rodičia, priatelia školy,

aj v tomto školskom roku máte možnosť darovať 2% zo svojej dane z príjmov práve Rodičovskému združeniu pri Strednej odbornej škole, Ostrovského 1, Košice.

Tak ako i po minulé roky budú získané financie použité v súlade s cieľmi a činnosťou Združenia:

  • skvalitňovanie a modernizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu SOŠ
  • odmeňovanie a podpora úspešných a talentovaných študentov SOŠ
  • finančná podpora mimovyučovacích aktivít  a akcií žiakov SOŠ

 

Postup krokov na poukázanie 2%  resp. 3% dane z príjmov:

1. ak ste právnická osoba

Údaje o príjemcovi sa uvádzajú do daňového priznania pre právnické osoby ( časť IV.). Minimálna výška je 8,00 €. Príjemcovia môžu byť viacerí.

2. ak ste fyzická osoba ( živnostník)

Údaje o príjemcovi sa uvádzajú do daňového priznania pre fyzické osoby typ B oddiel XII. Minimálna výška je 3,00€.

3. ak ste zamestnanec

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“ (prikladáme).

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie“ (prikladáme)

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 01.05.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Fyzické osoby môžu darovať aj 3%, ak v priebehu roka 2017 odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce. Je potrebné ku Vyhláseniu (zamestnanci) alebo daňovému priznaniu (živnostníci) priložiť aj potvrdenia (prikladáme vzor).

podrobné informácie k problematike nájdete i na www.rozhodni.sk alebo www.rozhodni.sk

II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 

15 IČO                                                       16 Právna forma      

1 7 3 1 9 6 1 7 1 2 6 1                               OBČIANSKE ZDRUŽENIE

 

17 Obchodné meno (názov)

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE

18 Sídlo – ulica                                         19 Súpisné – orientačné číslo

OSTROVSKÉHO                                       1

20 PSČ                                                         21 Obec

04001                                                           KOŠICE