dnes je:23.06.2017   čas:00:17   meniny má:Sidónia   zajtra oslavuje:Ján
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola
Ostrovského 1, Košice
Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie
prihlásenie do vnútroškolského informačného systému
Puzzle. V každom z nás vytvára asociáciu skladania. Stovky malých kúskov. Až ich poskladaním získame obraz. Harmóniu. A práve toto slovo je súčasťou nielen loga školy, ale je ukotvené v jej základných prioritách. Len človek vyrastajúci v harmonickom prostredí, obohatený materiálne i duchovne, dokáže vytvárať hodnoty pre seba i pre ostatných okolo.
budova teoretického vyučovania
Žiacka školská rada
Naša žiacka školská rada pracuje v zložení 5 členov. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy. Členovia sa stretávajú raz za mesiac a podľa potreby. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok. Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť. Podáva návrhy na školskú a mimoškolskú činnosť a podujatia, ktoré zároveň pripravuje. Organizuje školské kultúrne a športové akcie, napr. : Imatrikuláciu prvákov, školské turnaje v rôznych športoch, súťažno-zábavné podujatia pri príležitosti Helloween, Mikuláš, Sv. Valentín, Deň učiteľov, Polročná akadémia, Olympijský týždeň. Žiacka školská rada pomáha pri výsadbe kvetov v exterieri a interieri školy. Dbá na poriadok v priestoroch školy a na dodržiavanie školského poriadku. Podáva návrhy na zlepšenie organizácie vyučovania.


Koordinátor ŽŠR:
Mgr. Katarína Sedmáková


Členovia ŽŠR:Zaujímavé odkazy:
Ministerstvo školstva SR
Ústav informácií a prognóz školstva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Školské výpočtové stredisko
Projekt Infovek Slovensko
Košický samosprávny kraj
Náš partner:
t-systems Slovak Telekom
CISCO Akadémia
aptech
GOOGLE
GOOGLE
rwe.sk
it-skola
asit
ist
iso 9001:2008
© 2003 - 2017 Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice - all rights reserved, valid (x)html,
systém pre aktualizáciu a správu obsahu: TOKYs CMS, TOPlist