dnes je:23.06.2017   čas:00:16   meniny má:Sidónia   zajtra oslavuje:Ján
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola
Ostrovského 1, Košice
Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie
prihlásenie do vnútroškolského informačného systému
Puzzle. V každom z nás vytvára asociáciu skladania. Stovky malých kúskov. Až ich poskladaním získame obraz. Harmóniu. A práve toto slovo je súčasťou nielen loga školy, ale je ukotvené v jej základných prioritách. Len človek vyrastajúci v harmonickom prostredí, obohatený materiálne i duchovne, dokáže vytvárať hodnoty pre seba i pre ostatných okolo.
budova teoretického vyučovania
Politika kvality
Vedenie školy, v presvedčení, že základom úspešnosti je sústavné plnenie rastúcich požiadaviek a očakávaní spoločnosti, stanovuje tieto zásady politiky kvality, záväzné pre všetkých zamestnancov

• meradlom kvality všetkých činností výchovno-vzdelávacieho (VaV) procesu je spokojnosť tých, ktorí využívajú naše služby (našich zákazníkov)

• za kvalitu svojej práce, zodpovedá každý zamestnanec školy, ktorý prácu vykonáva, pričom sa vedenie školy hlási k zodpovednosti za vytvorenie podmienok pre jej kvalitné vykonávanie

• politiku kvality vedenie školy realizuje vytvorením, zavedením a uplatňovaním systému kvality, ktorého hlavnými princípmi sú:

- efektívna komunikácia s okolím, dôsledné zisťovanie požiadaviek a očakávaní okolia, objektívnosť a pohotovosť poskytovaných informácií

- individuálny prístup k riešeniu každého študenta pri rešpektovaní potrieb okolia, a jeho možností

- výber optimálnych technológií a postupov VaV, spĺňajúcich náročné kritériá kvality školy, pre dané konkrétne podmienky VAV

- výber odborne spôsobilých lektorov, spĺňajúcich požiadavky spoločnosti na kvalitu VaV

- výber a príprava všetkých zamestnancov školy v súlade s požiadavkami na kvalitu ich práce

- účinná motivácia zamestnancov školy ku kvalite

- starostlivá príprava a realizácia prác v súlade s požiadavkami zriaďovateľa, požiadavkami všeobecne záväzných predpisov, stavom poznania a oprávnenými očakávaniami nášho okolia / spoločnosti, v ktorej žijeme

- efektívna a náročná kontrola kvality VaV, vo všetkých etapách jeho prípravy a realizácie

- priebežné hodnotenie a zlepšovanie systému kvality VaVZavedený, uplatňovaný a sústavne zdokonaľovaný systém kvality je vypracovaný v súlade s STN EN ISO 9001:2008 a spĺňa požiadavky STN EN ISO 9001:2008. Za uplatňovanie systému kvality VaV ako aj za kvalitu všetkých činností školského zariadenia, zodpovedá vedenie školy.

Zaujímavé odkazy:
Ministerstvo školstva SR
Ústav informácií a prognóz školstva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Školské výpočtové stredisko
Projekt Infovek Slovensko
Košický samosprávny kraj
Náš partner:
t-systems Slovak Telekom
CISCO Akadémia
aptech
GOOGLE
GOOGLE
rwe.sk
it-skola
asit
ist
iso 9001:2008
© 2003 - 2017 Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice - all rights reserved, valid (x)html,
systém pre aktualizáciu a správu obsahu: TOKYs CMS, TOPlist