dnes je:23.06.2017   čas:00:20   meniny má:Sidónia   zajtra oslavuje:Ján
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola
Ostrovského 1, Košice
Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie
prihlásenie do vnútroškolského informačného systému
Puzzle. V každom z nás vytvára asociáciu skladania. Stovky malých kúskov. Až ich poskladaním získame obraz. Harmóniu. A práve toto slovo je súčasťou nielen loga školy, ale je ukotvené v jej základných prioritách. Len človek vyrastajúci v harmonickom prostredí, obohatený materiálne i duchovne, dokáže vytvárať hodnoty pre seba i pre ostatných okolo.
budova teoretického vyučovania
Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie
Charakteristika centra
Úlohou centra odborného vzdelávania (COV) pre informačné a sieťové technológie pri Strednej odbornej škole, Ostrovského 1 v Košiciach je poskytnúť vzdelávanie v oblasti informačných technológií nielen žiakom SOŠ, ale aj žiakom ostatných stredných škôl, pedagogickým pracovníkom ako aj zamestnancom firiem v regióne.

Štruktúra centra


COV pozostáva z týchto oddelení:


Oddelenie počítačovej grafiky:
Pracovisko vektorovej a bitmapovej 2D grafiky – ponúka možnosť vzdelávania v oblasti tvorby a spracovania podkladov pre tlačenú vektorovú grafiku (zameranie na propagáciu a reklamu), spracovania, úpravy a tlačenia bitmapovej grafiky a fotografií.

Pracovisko 3D grafiky a modelovania - ponúka možnosť vzdelávania v tvorbe 3D modelov, práce s povrchovými materiálmi a animovaním.

Pracovisko spracovávania fotografie, obrazu a zvuku – ponúka vzdelávanie v oblasti základných techník fotografovania, kamerových prác a zvuku, následného spracovávania fotografie, filmu a zvuku – ich aplikácia v praxi.

Pracovisko programovania webovej grafiky a animácií – ponúka vzdelávanie v oblasti tvorby statických a dynamických webových stránok, FLASH aplikácií, multimediálnych prezentácií


Oddelenie sieťových technológií:
Pracovisko technológie LAN sietí Ethernet – ponúka možnosť vzdelávania v oblasti sieťových modelov, prenosových médií, testovania káblov, IP protokolov, podsieťovania a protokolov na aplikačnej vrstve

Pracovisko konfigurácie smerovačov – ponúka vzdelávanie v oblasti základnej konfigurácie smerovačov, nastavenia smerovacích protokolov a ACL protokolov

Pracovisko konfigurácie prepínačov – ponúka vzdelávanie v oblasti konfigurácie prepínačov, smerovacích protokolov, používania VLSM, VLAN sietí, STP a VTP protokolu

Pracovisko WAN technológií – ponúka vzdelávanie v oblasti technológií PPP, Frame Relay, DSL a ISDN


Oddelenie informačných technológií:
Pracovisko diagnostiky PC – ponúka možnosť získania zručností v oblasti diagnostických postupov pri hľadaní porúch hardvéru a softvéru, inštalácií operačného systému a aplikačných programov

Pracovisko softvérových aplikácií – ponúka možnosť vzdelávania v oblasti kancelárskeho balíka MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook)

Pracovisko databázových aplikácií – ponúka vzdelávanie v oblasti databázových systémov SQL, MySQL


Ponuka kurzov a školení
ponuka kurzov a školení šk.r. 2016/2017 - dokument

stiahnite si prihlášku na školenie

Dátum a čas školenia v niektorom z ponúkaných kurzov je potrebné nahlásiť a prekonzultovať so zástupkyňou riaditeľky pre praktické vyučovanie Mgr. Zdenkou Rovinovou – t.č. 055/ 643 68 941, e-mail rovinova@ostrovskeho.sk.

Vedúca centra odborného vzdelávania
Ing. Marcela Timková
tel.: 055/643 68 91, kl. 117, e-mail: timkova@ostrovskeho.sk

Zaujímavé odkazy:
Ministerstvo školstva SR
Ústav informácií a prognóz školstva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Školské výpočtové stredisko
Projekt Infovek Slovensko
Košický samosprávny kraj
Náš partner:
t-systems Slovak Telekom
CISCO Akadémia
aptech
GOOGLE
GOOGLE
rwe.sk
it-skola
asit
ist
iso 9001:2008
© 2003 - 2017 Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice - all rights reserved, valid (x)html,
systém pre aktualizáciu a správu obsahu: TOKYs CMS, TOPlist