dnes je:28.06.2017   čas:14:04   meniny má:Beáta   zajtra oslavuje:Peter a Pavol, Petra
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola
Ostrovského 1, Košice
Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie
prihlásenie do vnútroškolského informačného systému
Puzzle. V každom z nás vytvára asociáciu skladania. Stovky malých kúskov. Až ich poskladaním získame obraz. Harmóniu. A práve toto slovo je súčasťou nielen loga školy, ale je ukotvené v jej základných prioritách. Len človek vyrastajúci v harmonickom prostredí, obohatený materiálne i duchovne, dokáže vytvárať hodnoty pre seba i pre ostatných okolo.
Aktuálne projekty:


Ukončené projekty:


budova teoretického vyučovania
IMPLEMENTÁCIA INOVATÍVNEHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE NA VÝCHODNOM SLOVENSKU


„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ / Dopytovo-orientovaný projekt “

fotografia fotografia fotografia


Školenia učiteľov
2.1 Zvýšenie odbornej kvalifikácie lektorov (učiteľov) školy
Ciele aktivity:
Vzdelávaním lektorov (pedagógov) školy, ktorí budú zabezpečovať výučbu odborných predmetov inovatívneho študijného odboru Informačné a sieťové technológie, sa dosiahne kvalitatívne a kvantitatívne zvýšenie IT odborných zručností, vedomostí a návykov absolventov nového inovatívneho odboru v nadväznosti na aktuálne a perspektívne požiadavky a potreby trhu práce.

Termín realizácie aktivity:
01.10.2010 – 31.08.2012

Popis aktivity:
Zabezpečiť odbornosť pedagógov na výučbu odborných IT predmetov podporený ich certifikáciou s medzinárodnou akreditáciou.
Po identifikovaní, oslovení a výbere pedagóov pre nový študijný odbor absolvujú vybraní uchádzači kurzy vzdelávania podľa ich špecializácie:
- programovanie
- operačné systémy
- sieťové technológie
- serverové technológie
- databázové aplikácie

Všetky vzdelávacie kurzy budú podložené najprestížnejšími certifikátmi z oblasti IKT so zameraním na informačné a sieťové technológie.

Vzdelávanie lektorov (pedagógov) sa bude realizovať formou subdodávky akreditovanými vzdelávacími centrami či firmami.

Činnosti realizované v rámci tejto aktivity budú:
Pedagógovia prejdú overovacím školením so zameraním na základné PC zručnosti a znalosti Špecializované školenie vybraných lektorov pre informačné a sieťové technológie Testovanie pripravovaných pedagógov a certifikácia pedagógov Pedagógovia prejdú certifikačným školením so zameraním na uplatnenie informačných technológii vo vyučovacom procese

Výstupy aktivity:
6 pedagogických zamestnancov (pedagógov) vyškolených s najprestížnejšími certifikátmi z oblasti IKT so zameraním na informačné a sieťové technológie.


fotografia fotografia
Zaujímavé odkazy:
Ministerstvo školstva SR
Ústav informácií a prognóz školstva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Školské výpočtové stredisko
Projekt Infovek Slovensko
Košický samosprávny kraj
Náš partner:
t-systems Slovak Telekom
CISCO Akadémia
aptech
GOOGLE
GOOGLE
rwe.sk
it-skola
asit
ist
iso 9001:2008
© 2003 - 2017 Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice - all rights reserved, valid (x)html,
systém pre aktualizáciu a správu obsahu: TOKYs CMS, TOPlist