dnes je:28.06.2017   čas:14:07   meniny má:Beáta   zajtra oslavuje:Peter a Pavol, Petra
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola
Ostrovského 1, Košice
Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie
prihlásenie do vnútroškolského informačného systému
Puzzle. V každom z nás vytvára asociáciu skladania. Stovky malých kúskov. Až ich poskladaním získame obraz. Harmóniu. A práve toto slovo je súčasťou nielen loga školy, ale je ukotvené v jej základných prioritách. Len človek vyrastajúci v harmonickom prostredí, obohatený materiálne i duchovne, dokáže vytvárať hodnoty pre seba i pre ostatných okolo.
Aktuálne projekty:


Ukončené projekty:


budova teoretického vyučovania
IMPLEMENTÁCIA INOVATÍVNEHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE NA VÝCHODNOM SLOVENSKU


„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ / Dopytovo-orientovaný projekt “

fotografia fotografia fotografia


KONFERENCIA
„Implementácia inovatívneho študijného programu Informačné a sieťové technológie na Východnom Slovensku“

23. marcový deň sa niesol pre zástupcov Strednej odbornej školy Ostrovského 1 v Košiciach a pre ďalších zúčastnených v duchu konferenčnej atmosféry, ktorej cieľom bolo predstaviť a oboznámiť širokú verejnosť s realizovaným projektom na škole a s novým študijným odborom Informačné a sieťové technológie.

S jasným cieľom pred sebou, držiac sa svojej myšlienky skvalitniť vzdelávanie na stredných školách, riaditeľka SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach, pani Ing. Elena Tibenská, viedla pod svojou záštitou konferenciu na domácej pôde školy. Mesačná príprava vyvrcholila v oznámenom termíne dňa 23. marca. Cieľovú skupinu pozvaných tvorili predovšetkým zástupcovia, resp. výchovní poradcovia základných škôl z košického okresu, printové a televízne médiá. Napokon pozvanie potvrdilo svojou účasťou 30 osôb. Zišli sa tu zástupcovia, riaditelia či výchovní poradcovia základných škôl a cieľovú skupinu pozvaných uzatvárali prítomné médiá TV Región Košice.

Program konferencie s názvom „Implementácia inovatívneho študijného programu Informačné a sieťové technológie na Východnom Slovensku“ bol zmysluplne využitý v troch hodinách trvania konferencie. Jej hlavnými účastníkmi boli Ing. Elena Tibenská, riaditeľka školy SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach, Mgr. Marcela Štovková, učiteľka a súčasne projektová manažérka projektu školy. Tretím prezentujúcim bol koordinátor Občianskeho združenia IT Škola, Mgr. Peter Dolobáč. Účastníci sa prezentovali svojimi názormi, pričom charakter týchto príspevkov pomenúval problém súčasného stavu vzdelávania a potrebu jeho inovácie, či požiadavky firiem na kvalifikovaný IT personál. Ing. Elena Tibenská v úvode konferencie všetkých privítala, predstavila školu a slovo odovzdala Mgr. Marcele Štovkovej. Prostredníctvom svojej prezentácie predstavila všetkým prítomným projekt rovnomenný s názvom konferencie „Implementácia inovatívneho študijného programu Informačné a sieťové technológie na Východnom Slovensku", ktorý od septembra 2010 na škole realizujú. Vo svojom príspevku sa nevenovala len samotnému predstaveniu projektu, ale podelila sa s prítomnými aj o proces celej jeho prípravy a realizácie. Pomenovala hlavne problém s náročnou administratívou, ktorá zasahuje do voľného času každého pedagóga zapojeného do aktivít projektu. To je však daň, ktorú sa škola rozhodla podstúpiť, pretože všetci veria, že takýmto spôsobom pracujú na svojej budúcnosti a prosperite svojej školy a jej študentov.

Na príspevok projektovej manažérky tematicky nadviazal koordinátor Občianskeho združenia IT Škola, Mgr. Peter Dolobáč. Predstavil užšiu spoluprácu IT Školy a SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach, ktorá trvá 2 roky a vyvrcholila napísaním vyššie spomínaného projektu. Dozvedeli sme sa tiež, že táto škola nie je jedinou s týmto jedinečným študijným odborom. Je ich spolu 6 na celom Slovensku a navzájom figurujú v skupine škôl, ktoré zastrešuje práve Občianske združenie IT Škola. V záverečnom slove len doplnil, že verí v projekt, ktorý SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach realizuje, pretože je to projekt, ktorý má zmysel. Jeho význam spočíva v tom, že spája aktuálne potreby trhu práce a požiadaviek IT firiem na pracovníkov s tým, čo môže poskytnúť stredoškolské štúdium. Výsledkom má byť kvalitný študijný odbor, po absolvovaní ktorého budú študentom otvorené dvere ku kariére v IT oblasti. Po odprezentovaní všetkých príspevkov, boli prítomní vyzvaní k prehliadke priestorov školy za účelom oboznámiť zástupcov základných škôl s dôkladnou technickou a odbornou vybavenosťou školy. Túto prehliadku viedla Ing. Elena Tibenská a Ing. Marcela Timková, ktoré vhodným komentárom a názornými príkladmi priblížili prítomným študijné podmienky školy.

Konferencia mala plynulý a nenútený priebeh. Po odznení všetkých príspevkov a myšlienok, po záverečnom ďakovnom slove pani riaditeľky všetkým zúčastneným, program konferencie pokračoval v už neformálnych debatách pri občerstvení.

Cieľom organizátora konferencie, Strednej odbornej školy Ostrovského 1 v Košiciach, bolo a stále je zvyšovať úroveň vzdelávania IT na školách. Konferencia v priestoroch samotnej školy bola jedným z dôležitých krokov pri uskutočňovaní tohto cieľa. Podstatou tejto konferencie bolo vytvoriť predovšetkým priestor pre sprostredkovanie informácií zástupcom základných škôl s cieľom naplniť aj svoje marketingové ciele.

Zaujímavé odkazy:
Ministerstvo školstva SR
Ústav informácií a prognóz školstva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Školské výpočtové stredisko
Projekt Infovek Slovensko
Košický samosprávny kraj
Náš partner:
t-systems Slovak Telekom
CISCO Akadémia
aptech
GOOGLE
GOOGLE
rwe.sk
it-skola
asit
ist
iso 9001:2008
© 2003 - 2017 Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice - all rights reserved, valid (x)html,
systém pre aktualizáciu a správu obsahu: TOKYs CMS, TOPlist