dnes je:23.06.2017   čas:00:03   meniny má:Sidónia   zajtra oslavuje:Ján
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola
Ostrovského 1, Košice
Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie
prihlásenie do vnútroškolského informačného systému
Puzzle. V každom z nás vytvára asociáciu skladania. Stovky malých kúskov. Až ich poskladaním získame obraz. Harmóniu. A práve toto slovo je súčasťou nielen loga školy, ale je ukotvené v jej základných prioritách. Len človek vyrastajúci v harmonickom prostredí, obohatený materiálne i duchovne, dokáže vytvárať hodnoty pre seba i pre ostatných okolo.
Aktuálne projekty:


Ukončené projekty:


budova teoretického vyučovania
IMPLEMENTÁCIA INOVATÍVNEHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE NA VÝCHODNOM SLOVENSKU


„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ / Dopytovo-orientovaný projekt “

fotografia fotografia fotografia


Implementácia projektu - popis aktivít


Aktivity projektu
1.1 Tvorba školského vzdelávacieho programu a učebných materiálov pre účely jeho implementácie Zabezpečenie kvality vzdelávania na základe spracovanej pedagogickej dokumentácie a vzdelávacích materiálov pre účely implementácie nového vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie, ktoré už boli experimentáclen overené v rámci projektu implementovaného od roku 2009 strednými školami.


2.1 Zvýšenie odbornej kvalifikácie lektorov (pedagógov) školy Vzdelávaním pedagógov školy, ktorí budú zabezpečovať výučbu odborných predmetov inovatívneho študijného odboru IaST sa dosiahne kvalitatívne a kvantitatívne zvýšenie IT odborných zručností, vedomostí a návykov absolventov nového inovatívneho odboru v nadväznosti na aktuálne a perspektívne požiadavky a potreby trhu práce.


3.1 Vybavenie odborných učební školy pomôckami potrebnými na zabezpečenie inovatívnej výučby Skvalitnenie štúdia v inovatívnom programe IaST chceme uskutočniť inováciou didaktických pomôcok, čím vytvoríme lepšie materiálne podmienky pre štúdium.
Výstupy aktivity: 3 odborné učebne zariadené modernými učebnými pomôckami ,
1. Odborná učebňa pre výučbu serverových technológií
2. Dve odborné učebne pre výučbu programovania a operačných systémov
- fotodokumentácia nakúpeného majetku


4.1 Overenie jednotlivých segmentov nového školského vzdelávacieho programu vo výučbe Cieľom je overiť jednotlivé študijné kurikulá so žiakmi školy v rámci výučby vyšších ročníkov v iných odboroch implementáciou jednotlivých segmentov odborného vzdelávania (informačné, sieťové a serverové) z PD školského vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie do ich odborného vzdelávania.


4.2 Implementácia vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie do výučby počnúc 1. ročníkom Zaviesť do praxe na našej škole nový vzdelávací program a overiť jednotlivé študijné kurikulá so žiakmi školy v rámci vzdelávacej činnosti implementáciou školského vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie do výučby počnúc 1. ročníkom.


fotografia fotografia
inštalovanie reklamného banneru v priestoroch budovy teoretického vyučovania

fotografia fotografia fotografia fotografia
konferencia "IMPLEMENTÁCIA INOVATÍVNEHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE NA VÝCHODNOM SLOVENSKU"


Zaujímavé odkazy:
Ministerstvo školstva SR
Ústav informácií a prognóz školstva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Školské výpočtové stredisko
Projekt Infovek Slovensko
Košický samosprávny kraj
Náš partner:
t-systems Slovak Telekom
CISCO Akadémia
aptech
GOOGLE
GOOGLE
rwe.sk
it-skola
asit
ist
iso 9001:2008
© 2003 - 2017 Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice - all rights reserved, valid (x)html,
systém pre aktualizáciu a správu obsahu: TOKYs CMS, TOPlist