dnes je:23.06.2017   čas:00:09   meniny má:Sidónia   zajtra oslavuje:Ján
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola
Ostrovského 1, Košice
Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie
prihlásenie do vnútroškolského informačného systému
Puzzle. V každom z nás vytvára asociáciu skladania. Stovky malých kúskov. Až ich poskladaním získame obraz. Harmóniu. A práve toto slovo je súčasťou nielen loga školy, ale je ukotvené v jej základných prioritách. Len človek vyrastajúci v harmonickom prostredí, obohatený materiálne i duchovne, dokáže vytvárať hodnoty pre seba i pre ostatných okolo.
Aktuálne projekty:


Ukončené projekty:


budova teoretického vyučovania
IMPLEMENTÁCIA INOVATÍVNEHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE NA VÝCHODNOM SLOVENSKU


„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ / Dopytovo-orientovaný projekt “

fotografia fotografia fotografia


CELKOVÁ VÝŠKA NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU:
468 711,00 EUR


Trvanie projektu:
09/2010 – 08/2012


Prijímateľ:
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice


Celkové výdavky projektu:
493 380,00 EUR


Ciele projektu

HLAVNÝ CIEĽ
Cieľom projektu je prostredníctvom inovatívneho IT vzdelávania prispieť k zvýšeniu adaptability absolventov školy na trhu práce a v procese ďalšieho vzdelávania.

ŠPECIFICKÉ CIELE


1. Podporiť kľúčové kompetencie žiakov na strednej škole v oblasti IT implementáciou nového vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie

Aktivita

1.1 Tvorba školského vzdelávacieho programu a učebných materiálov pre účely jeho implementácie


2. Pripraviť pedagogických pracovníkov na novú formu vzdelávania tak, aby jeho absolvent spĺňal aktuálne požiadavky zamestnávateľov, prípadne ďalšieho vzdelávania

Aktivita

2.1 Zvýšenie odbornej kvalifikácie lektorov (pedagógov) školy


3. Skvalitniť proces vzdelávania podporujúceho rozvoj informačnej spoločnosti prostredníctvom inovácie didaktických pomôcok

Aktivita

3.1 Vybavenie odborných učební školy pomôckami potrebnými na zabezpečenie inovatívnej výučby.


4. Overiť charakteristiku inovatívneho vzdelávacieho programu - profil absolventa, štruktúru predmetov v učebnom pláne, obsah učiva - formu odborného vzdelávania

Aktivity

4.1 Overenie jednotlivých segmentov nového školského vzdelávacieho programu vo výučbe
4.2 Implementácia vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie do výučby počnúc 1. ročníkom


Náš partner:
t-systems Slovak Telekom
CISCO Akadémia
aptech
GOOGLE
GOOGLE
rwe.sk
it-skola
asit
ist
iso 9001:2008
© 2003 - 2017 Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice - all rights reserved, valid (x)html,
systém pre aktualizáciu a správu obsahu: TOKYs CMS, TOPlist