dnes je:28.06.2017   čas:14:06   meniny má:Beáta   zajtra oslavuje:Peter a Pavol, Petra
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola
Ostrovského 1, Košice
Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie
prihlásenie do vnútroškolského informačného systému
Puzzle. V každom z nás vytvára asociáciu skladania. Stovky malých kúskov. Až ich poskladaním získame obraz. Harmóniu. A práve toto slovo je súčasťou nielen loga školy, ale je ukotvené v jej základných prioritách. Len človek vyrastajúci v harmonickom prostredí, obohatený materiálne i duchovne, dokáže vytvárať hodnoty pre seba i pre ostatných okolo.
Aktuálne projekty:


Ukončené projekty:


budova teoretického vyučovania
Moderne sa učiť - moderne žiť

ITMS kód: 26110130274

Druh projektu:
Dopytovo orientovaný

Strategický cieľ projektu:
Skvalitniť vyučovací proces v študijnom odbore mechanik počítačových sietí využitím inovovaných foriem a metód, s dôrazom na environmentálnu výchovu a ohľadom na potreby trhu práce.

Špecifický cieľ projektu 1:
Vytvoriť školský vzdelávací program pre tretí ročník študijného odbrou mechanik počítačových sietí v súlade so štátnym vzdelávacím programom, s dôrazom na enviromentálnu výchovu.

Špecifický cieľ projektu 2:
Inovovať formy a metódy vyučovania a didaktické pomôcky a implementovať ich vo výučbe v rámci školského vzdelávacieho programu pre druhý a tretí ročník odboru mechanik počítačových sietí.

Cieľové skupiny:
Pedagogickí zamestnanci strednej odbornej školy a žiaci strednej odbornej školy.


Projekt obsahuje štrnásť aktivít a pracuje na ňom dvadsať pedagogických pracovníkov našej školy.

Trvanie projektu:
10/2009 - 09/2011
Zaujímavé odkazy:
Ministerstvo školstva SR
Ústav informácií a prognóz školstva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Školské výpočtové stredisko
Projekt Infovek Slovensko
Košický samosprávny kraj
Náš partner:
t-systems Slovak Telekom
CISCO Akadémia
aptech
GOOGLE
GOOGLE
rwe.sk
it-skola
asit
ist
iso 9001:2008
© 2003 - 2017 Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice - all rights reserved, valid (x)html,
systém pre aktualizáciu a správu obsahu: TOKYs CMS, TOPlist