dnes je:23.06.2017   čas:00:02   meniny má:Sidónia   zajtra oslavuje:Ján
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola
Ostrovského 1, Košice
Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie
prihlásenie do vnútroškolského informačného systému
Puzzle. V každom z nás vytvára asociáciu skladania. Stovky malých kúskov. Až ich poskladaním získame obraz. Harmóniu. A práve toto slovo je súčasťou nielen loga školy, ale je ukotvené v jej základných prioritách. Len človek vyrastajúci v harmonickom prostredí, obohatený materiálne i duchovne, dokáže vytvárať hodnoty pre seba i pre ostatných okolo.
Aktuálne projekty:


Ukončené projekty:


budova teoretického vyučovania
Cez prípravu k odbornosti


Hlavným cieľom projektu je príprava odborného vzdelávania učiteľov a žiakov smerom k potrebám trhu práce a neustálym zmenám spoločnosti založenej na vedomostiach, a to vo forme novovytvorených učebníc - učebných textov vybraných odborov a zabezpečenia i ch dostupnosti prostredníctvom internetu.

Pripráva a tvorba odborných učebníc, učebných textov a metodických pomôcok vybraných odborných predmetov pre učiteľov a žiakov. Experti - kvalifikovaní učitelia našej školy postupne spracúvajú jednotlivé pridelené učebné texty a metodické pomôcky vybraných odborných predmetov.
Expert č.1 - Ing. Marta Arbetová
Expert č. 2 – Ing. Marta Bieleková
Expert č. 3 – Ing. Katarína Goldová

Preklad učebníc, učebných textov a metodických pomôcok do nemeckého jazyka. Vybraní experti – učitelia nemeckého jazyka na našej škole postupne, po konzultácii s autormi učebných textov v rámci tohto projektu, prekladajú jednotlivé texty do nemeckého jazyka.
Expert č. 5 – PhDr. Danica Kurucová
Expert č. 6 – Mgr. Liana Rogaľová, rod. Gembická odišla na materskú dovolenku a na jej miesto nastúpila externá pracovníčka Mgr. Cvengrošová.

Zabezpečenie dostupnosti pripravených učebníc, učebných textov a metodických pomôcok odborných predmetov prostredníctvom internetu Expert č. 7 – Ing. Martina Šantová priebežne aktualizuje web stránku podľa priebehu aktivít realizovaných v rámci projektu. Keďže pripravené učebné texty a metodické pomôcky majú byť dostupné prostredníctvom internetu.

Ďalší členovia tímu:
Ing. Aneta Mihalková – hlavný manažér projektu, ekonimicko-administarívny manažér
Ing. Peter Tokoš- osoba vykonávajúca publicitu
Mgr. Marcela Štovková (rod. Solichová) – koordinátor projektu
Ivana Tokošová – administratívny pracovník
Ing. Helena Basarábová - účtovník


"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

Zaujímavé odkazy:
Ministerstvo školstva SR
Ústav informácií a prognóz školstva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Školské výpočtové stredisko
Projekt Infovek Slovensko
Košický samosprávny kraj
Náš partner:
t-systems Slovak Telekom
CISCO Akadémia
aptech
GOOGLE
GOOGLE
rwe.sk
it-skola
asit
ist
iso 9001:2008
© 2003 - 2017 Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice - all rights reserved, valid (x)html,
systém pre aktualizáciu a správu obsahu: TOKYs CMS, TOPlist