dnes je:23.06.2017   čas:00:10   meniny má:Sidónia   zajtra oslavuje:Ján
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola
Ostrovského 1, Košice
Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie
prihlásenie do vnútroškolského informačného systému
Puzzle. V každom z nás vytvára asociáciu skladania. Stovky malých kúskov. Až ich poskladaním získame obraz. Harmóniu. A práve toto slovo je súčasťou nielen loga školy, ale je ukotvené v jej základných prioritách. Len človek vyrastajúci v harmonickom prostredí, obohatený materiálne i duchovne, dokáže vytvárať hodnoty pre seba i pre ostatných okolo.
budova teoretického vyučovania
Vdelávacie poukazy
Ide o osobitný príspevok štátu na mimoškolské aktivity žiakov základných a stredných škôl. Ministerstvo školstva SR ho zaviedlo v školskom roku 2004/2005. Jeho hodnota je 80 korún na žiaka a mesiac. Celkovo teda rezort školstva v tomto roku prispeje na mimoškolské aktivity žiakov sumou 800 Sk. Poukaz musí dostať každý žiak základnej alebo strednej školy.

Cieľ:
- podporiť rozvoj mimoškolských aktivít na školách,
- dať rodičom a žiakom možnosť priamo rozhodovať o použití štátnych peňazí,
- poskytnúť všetkým žiakom bez rozdielu rovnakú šancu zúčastňovať sa mimoškolských aktivít.

Ako poukaz použiť:
- Škola vydá každému žiakovi preukaz na začiatku školského roka. Prevzatie potvrdí svojim podpisom žiak alebo jeho zákonný zástupca (ak ide o neplnoletého školáka). Je neprenosný, použiť ho môže len školák, na ktorého meno bol vystavený. Nárok na vzdelávací poukaz majú aj deti cudzincov s povoleným pobytom na území SR a deti utečencov a žiadateľov o priznanie postavenia utečenca, ak sú žiakmi základnej alebo strednej školy na Slovensku.

- Najneskôr do 30. septembra sa musí rodič rozhodnúť pre jeden konkrétny krúžok a poukaz odovzdať inštitúcii, ktorá ho ponúka. Môže ísť o školu, ktorú dieťa navštevuje, o inú školu, základnú umeleckú školu alebo o niektoré zo školských zariadení (školské kluby detí, centrá voľného času, školské strediská záujmovej činnosti, domovy mládeže, štátne jazykové školy, jazykové školy ale napríklad i školské jedálne, ak pri nich škola zriadi nejaký krúžok). Škola nemôže nútiť rodičov svojich žiakov, aby poukaz nepoužili inde.

- Záujmová činnosť musí trvať najmenej 60 hodín za školský rok. Môže ísť o záujmové krúžky, kurzy, kluby, súbory či iné formy. Žiak nie je povinný poukaz prevziať ani využiť. V takomto prípade však peniaze zostávajú v štátnom rozpočte. Nie je možné, aby ich škola rodičovi alebo samotnému žiakovi vyplatila.

Zaujímavé odkazy:
Ministerstvo školstva SR
Ústav informácií a prognóz školstva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Školské výpočtové stredisko
Projekt Infovek Slovensko
Košický samosprávny kraj
Náš partner:
t-systems Slovak Telekom
CISCO Akadémia
aptech
GOOGLE
GOOGLE
rwe.sk
it-skola
asit
ist
iso 9001:2008
© 2003 - 2017 Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice - all rights reserved, valid (x)html,
systém pre aktualizáciu a správu obsahu: TOKYs CMS, TOPlist