Organizácia školského roka - termínový kalendár hlavných činností na SOŠ  v školskom roku 2017/2018

 

Zasadnutia pedagogických rád:

04.09.2017      pondelok        úvodná PR
15.11.2017      streda              klasifikačná porada za 1. štvrťrok
25.01.2018      štvrtok             klasifikačná porada za 1. polrok
17.04.2018      utorok              klasifikačná porada za 3. štvrťrok
10.05.2018      štvrtok             klasifikačná porada 4. ročníkov za 2. polrok
25.06.2018      pondelok         klasifikačná porada za 2. polrok
29.06.2018      piatok              vyhodnocovacia pedagogická rada

Zasadnutia PG 3:

02.10.2017  pondelok
06.11.2017 pondelok
04.12.2017 pondelok
08.01.2018 pondelok
05.02.2018 pondelok
05.03.2018 pondelok
09.04.2018 pondelok
14.05.2018 pondelok
04.06.2018 pondelok

Náhradný termín maturitných skúšok:

06.09.2017 – externá časť MS

19.09.2017 – interná časť MS

 

Vyučovanie:

Školský rok začína 01.09.2017
Školské vyučovanie v 1. polroku začína 04.09.2017 – pondelok,  k
ončí 31.01.2018 – streda
Školské vyučovanie v 2. polroku začína 01.02.2018 - štvrtok,    končí 29.06.2018 – piatok

Školské prázdniny:

Jesenné prázdniny:
začínajú 30.10.2017 – pondelok
končia 31.10.2017 – utorok
vyučovanie začína 02.11.2017 – štvrtok

Vianočné prázdniny:
začínajú 25.12.2017 – pondelok
končia 05.01.2018 – piatok
vyučovanie začína 08.01.2018 – pondelok
Polročné prázdniny:
dňa 02.02.2018 – piatok
vyučovanie začína 05.02.2018 - pondelok
Jarné prázdniny:
začínajú 26.02.2018 – pondelok
končia 02.03.2018 - piatok
vyučovanie začína 05.03.2018 - pondelok
Veľkonočné prázdniny:
začínajú 29.03.2018 – štvrtok
končia 03.04.2018 – utorok
vyučovanie začína 04.04.2018 - streda
Letné prázdniny:
začínajú 02.07.2018 - pondelok
končia 31.08.2018 - piatok
vyučovanie začína 03.09.2018 - pondelok

 

Vydávanie vysvedčení:

31.01.2018 – streda - polročné
29.06.2018 – piatok – koncoročné

 

Termíny zasadnutí združenia rodičov:

28.09.2017          štvrtok            plenárne zasadnutie + triedne schôdze o 16,00 hod.
10.01.2018          streda             triedne schôdze o 16,00 hod.
11.04.2018          streda             triedne schôdze o 16,00 hod.
06.06.2018          streda             triedne schôdze o 16,00 hod.

Talentové skúšky:

27.03.2018 – utorok

Prijímacie konanie – denné štúdium:

I. kolo 14.05.2018 a 17.05.2018 (pondelok a štvrtok)
II. kolo – 19.06.2018 (utorok)

Maturitné skúšky:

13.03.2018 – EČ + PFIČ slovenský jazyk a literatúra - utorok
14.03.2018 – EČ + PFIČ anglický jazyk a nemecký jazyk - streda
15.03.2018 – EČ + PFIČ matematika – štvrtok                                                                   

24.04. – 26.04.2018 – PČ OZ MS (utorok - štvrtok)
21.05.-25.05.2018  – ústna forma IČ

Vyradenie študentov:

29.05.2018 - utorok

Porady úseku TV:

04.10.2017 streda
08.11.2017 streda
06.12.2017 streda
10.01.2018 streda
07.02.2018 streda
07.03.2018 streda
11.04.2018 streda
02.05.2018 streda
06.06.2018 streda

 

Kurz na ochranu zdravia a života:

23.05.2018 - 25.05.2018