Organizácia školského roka - termínový kalendár pre šk. r. 2016/2017

Zasadnutia pedagogických rád:

05.09.2016 pondelok úvodná PR

15.11.2016 utorok klasifikačná porada štvrťročná

25.01.2017 streda klasifikačná porada polročná

20.04.2017 štvrtok klasifikačná porada trištvrťročná

10.05.2017 streda klasifikačná porada 4. ročníkov

22.06.2017 štvrtok klasifikačná porada 2. polrok

30.06.2017 piatok vyhodnocovacia pedag. rada

 

Zasadnutia pedagogických trojek:

03.10.2016 pondelok

07.11.2016 pondelok

05.12.2016 pondelok

09.01.2017 pondelok

06.02.2017 pondelok

13.03.2017 pondelok

03.04.2017 pondelok

15.05.2017 pondelok

05.06.2017 pondelok

 

Porady úseku TV:

05.10.2016 streda

02.11.2016 streda

07.12.2016 streda

11.01.2017 streda

01.02.2017 streda

01.03.2017 streda

05.04.2017 streda

03.05.2017 streda

07.06.2017 streda

 

Náhradný termín maturitných skúšok:

07.09. 2016 – opravný termín ECMS + PFICMS

20.09. 2016 – interná časť MS

 

Vyučovanie:

Vyučovanie v 1.polroku začína 05.09.2016 – pondelok,končí 31.01.2017 – utorok

Vyučovanie v 2.polroku začína 01.02.2017 - streda,končí 30.06.2017 – piatok

 

Školské prázdniny:

Jesenné prázdniny:

začínajú 28.10.2016 – piatok

končia 31.10.2016 – pondelok

vyučovanie začína 02.11.2016 – streda

 

Vianočné prázdniny:

začínajú 23.12.2016 – piatok

končia 05.01.2017 – štvrtok

vyučovanie začína 09.01.2017 – pondelok

 

Polročné prázdniny:

začínajú 03.02.2017 – piatok

vyučovanie začína 06.02.2017 - pondelok

 

Jarné prázdniny:

začínajú 06.03.2017 – pondelok

končia 10.03.2017 - piatok

vyučovanie začína 13.03.2017 - pondelok

 

Velkonočné prázdniny:

začínajú 13.04.2017 – štvrtok

končia 18.04.2017 – utorok

vyučovanie začína 19.04.2017- streda

 

Letné prázdniny:

začínajú 03.07.2017 - pondelok

končia 31.08.2017 - štvrtok

vyučovanie začína 04.09.2017 - pondelok

 

Vydávanie vysvedčení:

31.01.2017 – utorok - polročné

30.06.2017 – piatok – koncoročné

 

Termíny zasadnutí združenia rodičov:

05.10.2016 streda plenárne zasadnutie+triedne schôdze o 16.00 hod.

11.01.2017 streda triedne schôdze o 16.00 hod.

05.04.2017 streda triedne schôdze o 16.00 hod.

07.06.2017 streda triedne schôdze o 16.00 hod.

 

Talentové skúšky:

28.03.2017 – utorok

 

Prijímacie konanie – denné štúdium:

I. kolo – 09.05.2017 a 11.05.2017 (utorok a štvrtok)

II. kolo – 20.06.2017 (utorok)

 

Maturitné skúšky:

14.03.2017 – EC + PFIC slovenský jazyk a literatúra - utorok

15.03.2017 – EC + PFIC anglický jazyk a nemecký jazyk - streda

16.03.2017 – EC + PFIC matematika - štvrtok

24.04.2017 – 26.04.2017 – PCOZ MS

15.05.- 19.05.2017 – Akademický týždeň

22.05.-26.05.2017 – ústna forma IC

 

Vyradenie študentov:

30.05.2017 - utorok


Kurz na ochranu života a zdravia:

23.05.2017 - 25.05.2017