Krúžky v šk.r. 2016/2017

Angličtina hrou  - Mgr. Alžbeta Dudová

Tvorivý ateliér  - Ing. Andrea Brocková

Online marketing - Bc. Katarína Zmudová

Florbal (dievčatá a chlapci) - Ing. Peter Krištof

Redakčný - Mgr. Tomáš Špira

Matematika inak - Mgr. Viera Kováčová

Zmaturuj z angličtiny - Ing. Kristína Kardošová

Maturitný seminár z ANJ - Ing.Zuzana Romancová

Šach a cestovanie - Ing. Marián Petrík

Matematické súťaže - RNDr. Darina Muchová

Počítačové siete prakticky - Ing. Martina Šántová

Číslicová technika  - Ing. Ludovít Repko

PC v praxi  - Ing. Ivana Jasanová

Počítačové siete  CISCO - Ing. Marcela Timková

Bezpečne pri práci - Ing. Soňa Gašparová

Tvorba videa - Adrián Byrtus

Matematika bez problémov - Mgr. Emília Rusnáková

Grafika v pc hrách - Berta Csaba

Biblicko-spirituálny - ThLic. Mária Panocová

Kondičné posilňovanie - Mgr. Lubomír Micák

Literárno-náučný krúžok - Mgr. Jana Kleinová

Hokejbal - Mgr. Lubomír Micák

Maturant SJL - Mgr. Natália Jakabová

Praktická elektronika - Lukáš Pilip

Praktická elektronika II - p. Kalafus

Školské rádio - Mgr. Lenka Kurianová

Angličtina pre maturantov - Mgr. Zuzana Benšová

Maturita zo SJL II - Mgr. Sona Hurajtová

Badminton - Mgr. Daniela Klinčáková

Mladý účtovník - Ing. Veronika Mereiderová

Volejbal - Mgr. Daniela Klinčáková

Nemcina "EINFACH" - Mgr. Alica Duláková

Modelárstvo - Ing. František Buranský

CISCO CCNA 1-2 - Mgr. Aleš CHovanec

LEGO roboty - Ing. Marek Štofa

Nemecky s úsmevom - Mgr. Lenka Kurianová

Basketbal (chlapci a dievčatá) - Mgr. Štefan Bukruš

Futsal - Mgr. Štefan Bukruš

Fotografický - Mgr. Róbert Egreši

Matematicko-fyzikálny - Mgr. Ladislav Horváth

Automodelársky - Ing. Pavol Bálint

Programovanie prakticky - Mgr. Lukáš Zmuda

Grafika v počítačových hrách - Ing. František Buranský

Matematika pre maturantov - Mgr. Eva Zummerová

Červený kríž  - Ing. Veronika Mereiderová

Finančná gramotnosť - Mgr. Judita Faithová

Po anglicky o všetkom možnom - Ing. Eva Kubinová

Windovs a Linux - Ing. Lubomír Gedra

Počítače trochu inak  RNDr. Oravcová, PhD.

Maturita z matematiky - Mgr. Ladislav Horváth

V prípade záujmu o konkrétny krúžok je potrebné kontaktovať príslušného vedúceho krúžku.