Erasmus+ 2016 - Inovatívna zahraničná prax

publikoval admin , nedeľa, 01/08/2017 - 21:48
Výzva: 2016 KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcovČíslo zmluvy: 2016-1-SK01-KA102-022241. 22 žiakov 4. ročníka študijného odboru informačné a sieťové technológie sa zúčastnili zahraničnej odbornej stáže v Miláne (Taliansko). Projekt sa realizoval v termíne od 08.10.2016 do 30.10.2016.

Erasmus 2015 - Rozšírme si zahraničné obzory

publikoval admin , nedeľa, 01/17/2016 - 21:32
Výzva: 2015 KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov; číslo zmluvy 2015-1-SK01-KA102-008634. Žiaci 4. ročníka študijných odborov obchodná akadémia (11 žiakov) a technické lýceum (11 žiakov) sa zúčastnili zahraničnej odbornej stáže vo Viedni (Rakúsko). Projekt sa realizoval v termíne od 02.11.2015 do 22.11.2015.

ERASMUS - Informačné technológie a počítačová grafika bez hraníc

publikoval admin , streda, 12/10/2014 - 21:18
Výzva: 2014 KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov; číslo zmluvy2014-1-SK01-KA102-000175. Žiaci 4. ročníka študijných odborov informačné a sieťové technológie (15 žiakov) a grafik digitálnych technológií (15 žiakov) sa zúčastnili zahraničnej odbornej stáže v Miláne (Taliansko).

ERASMUS - Remeslo, ktoré nepozná hranice

publikoval admin , piatok, 11/25/2011 - 20:46
Mobilita Leonardo daVinci v rámci Programu celoživotného vzdelávania – číslo zmluvy 11321 1168. Žiaci 4. ročníka študijných odborov umeleckoremeselné spracúvanie dreva a kovov sa zúčastnili odbornej zahraničnej stáže v Budapešti(Maďarsko) – 11 žiakov – v termíne od 6. do 23. novembra 2011.